Kurs html cz. 6 Kotwice oraz adresy względne i bezwzględne

W poprzednim artykule dotyczącym kursu html pisałem o hiperłączach tekstowych, graficznych oraz o mapach odsyłaczy. W tym artykule poruszę tematykę prawidłowego adresowania na stronach internetowych. Opiszę kwestię adresowania bezwzględnego oraz względnego. Przed tym wszystkim opisze nową rzecz jaką są kotwice

Kotwice

Kotwica jest to oznaczenie hiperłącza, do którego użytkownik będzie miał możliwość przeskoczenia bez konieczności przewijania strony w pionie. Innymi słowy kotwice przydają się w przypadku kiedy strona składa się z więcej niż dwóch długości ekranu. W takiej sytuacji przewijanie i szukanie interesującego fragmentu mogło by być dosyć irytujące, a co się z tym wiąże może spowodować opuszczenie witryny przez użytkownika. W celu umieszczenia kotwicy na stronie należy użyć kodu: 

<a name=”etykieta czyli identyfikator”>interesujący fragment tekstu</a> 

Na tym nie kończy się deklarowanie kotwicy. Powyższy kod tylko tworzy kotwice. W celu odwołania się do tej kotwicy należy w wybranym miejscu użyć poniższego kodu: 

<a href=”nazwa_pliku.html#etykieta czyli identyfikator”>w tym miejscu jakiś tekst, który nawiązuje do wskazywanej kotwicy</a> 

Jeśli kotwica znajduje się w tym samym dokumencie html można pominąć w adresie hiperłącza nazwę pliku i bezpośrednio wpisać nazwę kotwicy: #etykieta czyli identyfikator. 
Kotwice są bardzo przydatnym rozwiązaniem w momencie kiedy strona osiąga bardzo duży rozmiar. Przydają się szczególnie przy publikacjach aktów prawnych, ustaw i innego rodzaju regulaminów.

Adresy względne i bezwzględne

Podczas projektowania strony internetowej struktura katalogów jakie będą znajdowały się na przyszłym serwerze jest określona. Znajomość struktury katalogów umożliwia łatwiejsze projektowanie hiperłącz. Hiperłącza mogą zawierać adres względny lub adres bezwzględny. Różnice między tymi adresami nie są zbyt wielkie, ale miejsce ich stosowania ma znaczenie. Adresy względne stosujemy do dokumentów, które znajdują się w zakresie struktury strony. Jeśli zastosujesz adres bezwzględny w wewnętrznej strukturze katalogów przyszła zmiana serwera lub domeny może spowodować, że strona nie będzie funkcjonowała tak jak powinna. Hiperłącza przestaną działać. Adres względny wygląda następująco: 

<a href=”nazwa_pliku.html”>kliknij tutaj</a> 

W sytuacji kiedy chcesz się odwołać do dokumentu, który nie znajduje się w tej samej lokalizacji tylko w innym podkatalogu, co wyświetlany w tej chwili dokument należy wskazać katalog, gdzie przeglądarka ma szukać docelowego pliku:

<a href=”katalog_docelowy/nazwa_pliku.html”>kliknij tutaj</a> 

Jeśli natomiast chcesz się odwołać do dokumentu, który znajduje się w wyższej strukturze katalogów aniżeli wyświetlany w danej chwili plik należy użyć następującego kodu: 

<a href=”../nazwa_pliku.html”>kliknij tutaj</a> 

Powyższe przykłady hiperłącz posiadają adresowanie względne. Adres bezwzględny wygląda następująco: 

<a href=”http://www.komputerpc.pl”>kliknij tutaj</a> 

Podsumowując adresów względnych używamy w wewnętrznej strukturze dokumentów strony. Natomiast adresów bezwzględnych używamy do wskazywania adresów do dokumentów znajdujących się poza lokalizacją naszej strony.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież