Klasy adresów IP

W sieciach komputerowych tak jak i w innych rodzajach sieci występują pewne standardy. Standardy sieciowe zapewniają poprawne funkcjonowanie i możliwość komunikowania się z komputerami, które znajdują się w różnych częściach świata. Klasy adresów IP są jednym ze standardów umożliwiających podział sieci na mniejsze lub większe. 

Co to jest adres IP?

IP(internet protocol) - protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych – źródło www.wikipedia.pl 

Tak jak podaje źródło jest to sposób komunikowania się komputerów stosowany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych. Adres IP zostaje przydzielony po wcześniejszym podziale sieci z wybranej klasy adresów IP.

Klasy adresów IP

Wyróżniamy pięć klas adresów IP. Każdej z klas przydzielona została jedna litera z alfabetu A, B, C, D lub E. Dzięki takiemu podziałowi można stworzyć sieć o dużych rozmiarach lub mniejszych w zależności od występujących potrzeb. Klasy adresów IP składają się z przedziałów: 

  • Klasa A – 1-126 – maksymalna liczba sieci w klasie 126
  • Klasa B – 128-191 - maksymalna liczba sieci w klasie 16384
  • Klasa C – 192-223 - maksymalna liczba sieci w klasie 2097152
  • Klasa D – 224-239
  • Klasa E – 240-254


Dwie ostanie klasy adresów IP zarezerwowane są dla odpowiednio adresowania muli emisyjnego i do celów eksperymentalnych. Należy pamiętać, że każdy adres sieci posiada swoją maskę podsieci. O maskach podsieci napiszę w osobnym artykule. 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież