Rodzaje sieci komputerowych

Sieci komputerowe jak wiele innych rzeczy można podzielić według pewnych kryteriów. W tym artykule podzielę rodzaje sieci komputerowych ze względu na obszar obejmowania. Wyróżnię trzy główne podziały i opiszę każdy z nich. 

Rodzaje sieci komputerowych

Sieci komputerowe obejmują różne obszary. Czasami są to obszary wielkich miast innym razem są to sieci domowe, a w jeszcze innym przypadku jest to sieć globalna. Rodzaje sieci komputerowych według obszaru dzielimy na: 

 1. Sieci WAN
 2. Sieci MAN
 3. Sieci LAN

Tak jak widać podział nie jest wielki, ale w każdym z tych rodzaji sieci komputerowych jest wiele rozwiązań i stosowanych standardów. Zacznijmy od sieci WAN.

Ad. 1. 

Sieć WAN według definicji znajdującej się na Wikipedii jest to rozległa sieć komputerowa (ang. Wide Area Network) obejmująca obszar większy niż jedno miasto. Sieci WAN mogą łączyć ze sobą bardzo odległe punkty wymiany danych takich jak różne kontynenty. Charakterystyczną rzeczą w tego rodzaju sieciach komputerowych jest konieczność korzystania z usług operatorów telekomunikacyjnych w celu połączenia ze sobą odległych punktów na Ziemi. Sieć tego typu może być połączona przy wykorzystaniu takich protokołów jak: 

 • ADSL
 • ATM
 • DSL
 • Frame Relay
 • HDLC
 • ISDN
 • PPP
 • SMDS
 • X.25

Z tego rodzaju sieci komputerowych tworzy się sieci mniejsze obejmujący inny obszar np. miasto (sieć MAN). Do stworzenia sieci WAN wystarczą dwie sieci MAN połączone ze sobą jednym z wyżej wymienionych protokołów. 

Ad.2. 

Sieć MAN (ang. Metropolitan Area Network) jest to rozległa sieć komputerowa, która w przeważającej części używa połączeń światłowodowych w celu połączenia sieci lokalnych (LAN). Zasięg takiej sieci obejmuje duże i małe miasta. 
Ten rodzaj sieci komputerowych budowany jest przeważnie przez ośrodki akademickie, władze samorządowe w celu stworzenia infrastruktury w mieście. W skład tego rodzaju sieci komputerowychwchodzą sieci lokalne takie jak np. sieć osiedlowa, sieć szkolna, akademicka. Sieci MAN łączą się z większymi sieciami WAN, które opisałem wcześniej. 

Ad.3. 

Sieć LAN (ang. Local Area Network) to rodzaj sieci komputerowej obejmującej najmniejszy obszar np. sieć osiedlowa. W tego rodzaju sieciach komputerowych stosuje się zwykłe kable miedziane. Odległości między jednostkami są na tyle małe, że stosowanie innych mediów transmisyjnych było by nieekonomiczne. Sieci lokalne to sieci najczęściej spotykane w codziennym życiu. 
W tym rodzaju sieci komputerowych można także zastosować komunikację bezprzewodową. 

Podsumowanie

Opis sieci zamieszczony w tym artykule ma przekazać podstawowe informacje na temat rodzajów sieci komputerowych. Poruszony w tym artykule wątek jest bardzo szeroki i im dalej będziemy się zagłębiali tym więcej szczegółów można opisywać. Dlatego dla osoby zainteresowane odsyłam do publikacji książkowych, który na rynku jest sporo. 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież