OVHcloud, europejski lider usług chmurowych, zebrał uczestników europejskiego ekosystemu technologii kwantowej we francuskim Croix, inaugurując pierwszy komputer kwantowy oferowany przez europejskiego dostawcę chmury. To wydarzenie jest symbolicznym krokiem ku przodownictwu Europy w innowacjach, podkreślając chęć kontynentu do odzyskania kontroli nad własną przyszłością i suwerennością.

Ceremonia, która odbyła się w obecności wysokiej rangi przedstawicieli, w tym Sylvie Retailleau, minister szkolnictwa wyższego i badań naukowych, Mariny Ferrari, sekretarz stanu ds. cyfryzacji, oraz Thomasa Skordasa, zastępcy dyrektora generalnego DG CNECT, uświetniła uruchomienie komputera kwantowego Quandela MosaiQ. Zdarzenie to podkreśla ambicje Europy w kształtowaniu przyszłości innowacji na bazie lokalnych kompetencji i technologii.

komputer kwantowy 500px min

Zakup komputera kwantowego Quandela MosaiQ przez OVHcloud w marcu 2023 roku stanowi wyraz zaangażowania firmy w innowacyjność i wspieranie strategicznej autonomii Europy. MosaiQ, będący fotonicznym komputerem kwantowym, otwiera nowe możliwości w dziedzinach takich jak optymalizacja, symulacja i bezpieczeństwo, przynosząc nadzieję na rozwiązanie problemów, które dzisiaj wydają się nie do pokonania.

Komputer MosaiQ to jedno z pierwszych urządzeń tego typu dostępnych w chmurze, a jego wprowadzenie czyni technologię kwantową bardziej dostępną. Dzięki temu OVHcloud potwierdza swoją pozycję lidera w inwestowaniu w przyszłość technologii kwantowej, mając na celu dalsze budowanie fundamentów europejskich technologii przyszłości na potrzeby przemysłu i badawczo-rozwojowych.

OVHcloud ogłosił również uruchomienie programu edukacyjnego, który umożliwi wybranym studentom uczelni wyższych dostęp do procesora kwantowego Quandela przez chmurę, oferując 80 godzin dostępu do bezkonkurencyjnej linii notebooków kwantowych. Program ten stanowi wyjątkową okazję do korzystania z przełomowej technologii i przyczynia się do rozwoju europejskiego oprogramowania na potrzeby nowych zastosowań i wyzwań.