Kabel prosty a kabel krosowany

W połączeniach sieciowych w zależności od rodzaju połączenia stosuje się kable sieciowe proste lub kable sieciowe krosowane (skrzyżowane). Dzięki odpowiedniemu okablowaniu sieć działa prawidłowo na duże odległości.

Klasy adresów IP

W sieciach komputerowych tak jak i w innych rodzajach sieci występują pewne standardy. Standardy sieciowe zapewniają poprawne funkcjonowanie i możliwość komunikowania się z komputerami, które znajdują się w różnych częściach świata. Klasy adresów IP są jednym ze standardów umożliwiających podział sieci na mniejsze lub większe.