Podstawowe grupy pamięci

Pamięć jest jednym z najważniejszych elementów komputera bez którego tego typu maszyny nie mogłby poprawnie funkcjonować. dzisiejsze skomplikowane układy elektroniczne, ale pamięć to także taśma z dziórkami prymitywna prawda ale również jest to pewien sposób zapisu danych. W niniejszym artykule chciałem zaprezentować pokrótce podstawowe typy pamięci. 

Krótko o potokach

W połowie lat 80-tych komputery przeszły przez kolejny krok ewolucji. Zmieniono architekturę procesorów z CISC-owej na RISC-ową co pozwoliło na znaczne przyśpieszenie pracy jednostki centralnej, zmniejszenie jej wymiarów, wprowadzenie przetwarzania potokowego oraz wielu instrukcji wspomagających grafike np. MMX, 3DNOW!. 

Komputery macierzowe

Komputery macierzowe należa do grupy komputerów sterowanych przepływem rozkazów do tej grupy nalężą tekże urządzenia o architekturze RISC, CISC, NUMA, UMA itp. 
Charakterystyczną cechą komputeów macierzowych jest tzw procesor macierzowy, którego główną częścią jest macierz elementów przetwarzających. Elementy te pozwalają na realizację wszystkich podstawowych operacji arytmetycznych i logicznych. Im więcej elementów przetwarzających tym więcej można dokonać operacji na wielu danych. 

Komputery klastrowe

Komputer zadomowił się w naszym życiu, stał się częścią rodziny, nie możemy bez niego normalnie funkcjonować. Maszyny przez nas wykorzystywane są to różne konfiguracje, dysponują różną mocą. Włąsnie na takich maszynach mogą być budowane systemy klastrowe 
W czym są komputery klastrowe, jakie są ich zalety a jakie wady? 

Zasada działania prostego komputera na podstawie maszyny W

Zasada działania nowoczesnych komputerów pozostał niezmienna od czasów powstania pierwszych maszyn. Przykładem prostego komputera i zarazem prostego przedstawienia zasad działania komputerów jest maszyna W. 
Maszyna W jest zbudowana w architekturze Von-Neumana tzn. Jest to urządzanie zdolne do automatycznej realizacji algorytmu (programu). Program jest uporządkowanym zbiorem rozkazów umieszczonych w pamięci operacyjnej realizowanym sekwencyjnie przez procesor. Każdy rozkaz zapisywany jest w jednym słowie maszynowym i podaje kod rozkazu czyli zaszyfrowaną nazwę operacji, którą należy wykonać. Argumentem (lub argumentami) dla rozkazu jest adres w pamięci.